Resum d'horaris
Descarregar Horaris abreujats:  


Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en el Treball

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

 
La qualitat en totes les nostres activitats, juntament amb la millora contínua són dos dels pilars sobre els quals s’ha construït TMSA. El nostre equip humà comparteix la filosofia de qualitat, i protecció al medi ambient de l’empresa.
 
El transport per carretera, com tota activitat empresarial, té repercussions mediambientals; en l’activitat que presta TMSA a Menorca, té una connotació de perill, de contaminació, d’intrusió visual i de soroll, entre altres molèsties.
 
La UNESCO va declarar Menorca com a reserva de biosfera el 8 d’octubre de 1993, atenent a l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i segueix mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric.
 
Per això, un dels grans reptes de la nostra empresa és promoure una participació activa en relació amb el medi ambient i amb la reducció dels impactes negatius més evidents de l’activitat. La idea de gestió responsable en la nostra empresa ha anat evolucionant en els últims anys, adoptant-la com una millora per al medi ambient i evident sensibilització social, així com una manera de reducció de residus i/o emissions.

És per això que el compromís de TMSA no és ja una qüestió de compliments legislatius, sinó que ho considerem com un punt essencial de la nostra estratègia empresarial. La Companyia ha obtingut la Certificació de Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2008 i la Certificació Transport Públic de Viatgers UNE-EN 13816:2003 per la seva activitat de transport regular.

Actualment està en ple procés per a l’obtenció de les Certificacions de Sistema de Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015, Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001:2007 i UNE-ISO 39001:2013 Sistema de Gestió de la Seguretat Vial per les activitats de transport regular, transport regular d'ús especial i discrecional, objectius que esperem aconseguir durant aquest 2018.