Resum d'horaris
Descarregar Horaris abreujats:  


Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en el Treball

  • Foto 2
  • Foto 1
  • Foto 3

 
La qualitat en totes les nostres activitats, juntament amb la millora contínua són dos dels pilars sobre els quals s’ha construït TMSA. El nostre equip humà comparteix la filosofia de qualitat, i protecció al medi ambient de l’empresa.
 
El transport per carretera, com tota activitat empresarial, té repercussions mediambientals; en l’activitat que presta TMSA a Menorca, té una connotació de perill, de contaminació, d’intrusió visual i de soroll, entre altres molèsties.
 
La UNESCO va declarar Menorca com a reserva de biosfera el 8 d’octubre de 1993, atenent a l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i segueix mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric.
 
Per això, un dels grans reptes de la nostra empresa és promoure una participació activa en relació amb el medi ambient i amb la reducció dels impactes negatius més evidents de l’activitat. La idea de gestió responsable en la nostra empresa ha anat evolucionant en els últims anys, adoptant-la com una millora per al medi ambient i evident sensibilització social, així com una manera de reducció de residus i/o emissions.

És per això que el compromís de TMSA no és ja una qüestió de compliments legislatius, sinó que ho considerem com un punt essencial de la nostra estratègia empresarial. La Companyia ha obtingut les següets certificacions per les normes,  UNE-EN-ISO 9001:2008 de Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE-EN 13816:2003 de Transport Públic de Viatgers, UNE-EN-ISO 14001:2015 de Sistemes de Gestió Ambiental, i OHSAS 18001:2007 de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

Actualment està en ple procés per a l’obtenció de la certificació de la norma UNE-ISO 39001:2013 Sistema de Gestió de la Seguretat Vial per les activitats de transport regular, transport regular d'ús especial i discrecional, objectiu que esperem aconseguir durant aquest 2018.