Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:

14 setembre - fins a nou avís
Tarifes

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

A continuació es mostren les tarifes dels trajectes que es poden realitzar a través de la nostra flota. Els viatgers que adquireixin un bitllet senzill a bord de l’autobús, se'ls sol·licita que aboneu l’import exacte, sempre que us sigui possible. El conductor podrà tornar canvi en moneda fins a cinc vegades l’import del preu del bitllet senzill.


L01 | Maó-Ciutadella
Maó - Alaior
1,55 €
Maó - Es Mercadal
2,60 €
Maó - Ferreries
3,40 €
Maó - Ciutadella
5,10 €
Alaior - Es Mercadal
1,30 €
Ferreries - Es Mercadal
1,25 €
Alaior - Ferreries
2,05 €
Alaior - Ciutadella
3,95 €
Es Mercadal - Ferreries
1,25 €
Es Mercadal - Ciutadella
2,85 €
Ferreries - Ciutadella
2,05 €
L02 | Maó-Es Castell
Maó - Es Castell
1,65 €
L03 | Maó-Sant Lluís
Maó - Instituts Bintaufa
1,65 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
L14 | MAÓ exprés-CIUTADELLA exprés
Maó - Ciutadella
5,10 €
L18 | Maó-Instituts Bintaufa
Maó - Instituts Bintaufa
1,65 €
L21 | Maó-Sant Climent
Maó - Sant Climent
1,65 €
L22 | Maó-Canutells
Maó - Sant Climent
1,65 €
Maó - Canutells
1,70 €
Sant Climent - Canutells
1,65 €
L24 | Maó-Sa Mesquida
Maó - Es Murtar
1,25 €
Maó - Sa Mesquida
1,25 €
L25 | Maó-Trebalúger-Maó
Maó - Es Castell
1,65 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
Maó - Trebalúger
1,70 €
Sant Lluís - Trebalúger
1,65 €
Es Castell - Trebalúger
1,65 €
Sant Lluís - Es Castell
1,65 €
L31 | Maó-Cala en Porter
Maó - Sant Climent
1,65 €
Maó - Cala en Porter
1,70 €
Sant Climent - Cala en Porter
1,65 €
L32 | Maó-Son Bou
Maó - Alaior
1,55 €
Maó - Son Bou
2,55 €
Alaior - Son Bou
1,30 €
L33 | Cala en Porter-Alaior
Alaior - Cala en Porter
1,35 €
L36 | Ciutadella-Son Bou
Ciutadella - Son Bou
4,80 €
Ciutadella - Ferreries
2,05 €
Ferreries - Son Bou
2,75 €
Es Mercadal - Son Bou
1,90 €
Ferreries - Es Mercadal
1,25 €
L51 | Maó-Cala Galdana
Maó - Alaior
1,55 €
Maó - Es Mercadal
2,60 €
Maó - Ferreries
3,40 €
Maó - Cala Galdana
4,25 €
Alaior - Es Mercadal
1,30 €
Alaior - Ferreries
2,05 €
Alaior - Cala Galdana
3,15 €
Es Mercadal - Ferreries
1,25 €
Es Mercadal - Cala Galdana
2,15 €
Ferreries - Cala Galdana
1,30 €
L52 | Ciutadella-Cala Galdana
Ciutadella - Ferreries
2,05 €
Ciutadella - Cala Galdana
2,90 €
Ferreries - Cala Galdana
1,30 €
L53 | Ferreries-Cala Galdana
Ferreries - Cala Galdana
1,30 €
L54 | Es Migjorn Gran-Ferreries
Es Migjorn Gran - Ferreries
2,05 €
L71 | Maó-Sant Tomàs
Maó - Alaior
1,55 €
Maó - Es Migjorn Gran
2,80 €
Maó - Sant Tomás
3,25 €
Alaior - Es Migjorn Gran
1,50 €
Alaior - Sant Tomás
2,00 €
Es Migjorn Gran - Sant Tomás
1,25 €
L72 | Ciutadella-Sant Tomàs
Ciutadella - Ferreries
2,05 €
Ciutadella - Es Mercadal
2,85 €
Ciutadella - Es Migjorn Gran
3,15 €
Ciutadella - Sant Tomás
3,65 €
Ferreries - Es Mercadal
1,25 €
Ferreries - Es Migjorn Gran
2,05 €
Ferreries - Sant Tomás
2,20 €
Es Mercadal - Es Migjorn Gran
1,45 €
Es Mercadal - Sant Tomás
2,10 €
Es Migjorn Gran - Sant Tomás
1,25 €
L73 | Maó-Es Migjorn Gran
Maó - Alaior
1,55 €
Maó - Es Migjorn Gran
2,80 €
Alaior - Es Migjorn Gran
1,50 €
L75 | Es Migjorn Gran-Es Mercadal
Es Mercadal - Es Migjorn Gran
1,45 €
L90 | Sant Lluis-Ciutadella
Maó - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Maó - Es Mercadal (Bus Nit)
3,50 €
Maó - Ferreries (Bus Nit)
4,50 €
Maó - Ciutadella (Bus Nit)
6,50 €
Maó - Es Castell (Bus Nit)
2,50 €
Maó - Sant Lluis (Bus Nit)
2,50 €
Es Castell - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Es Castell - Mercadal (Bus Nit)
4,00 €
Es Castell - Ferreries (Bus Nit)
5,00 €
Es Castell - Ciutadella (Bus Nit)
7,00 €
Sant Lluis - Es Castell (Bus Nit)
2,50 €
Sant Lluis - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Sant Lluis - Es Mercadal (Bus Nit)
4,00 €
Sant Lluis - Ferreries (Bus Nit)
5,00 €
Sant Lluis - Ciutadella (Bus Nit)
7,00 €
Alaior - Es Mercadal (Bus Nit)
2,00 €
Alaior - Ferreries (Bus Nit)
3,00 €
Alaior - Ciutadella (Bus Nit)
5,00 €
Es Mercadal - Ferreries (Bus Nit)
2,00 €
Es Mercadal - Ciutadella (Bus Nit)
4,00 €
Ferreries - Ciutadella (Bus Nit)
3,00 €
Maó - Maó (Bus Nit)
1,50 €
L90 | Es Migjorn Gran-Ciutadella
Es Migjorn Gran - Ferreries (Bus Nit)
2,50 €
Es Migjorn Gran - Ciutadella (Bus Nit)
4,00 €
Ferreries - Ciutadella (Bus Nit)
3,00 €
L91 | Maó-S´Algar
Maó - Instituts Bintaufa
1,65 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
Maó - Alcalfar
1,70 €
Maó - Salgar
1,70 €
Sant Lluís - Alcalfar
1,65 €
Sant Lluís - Salgar
1,65 €
Alcalfar - Salgar
1,65 €
L92 | Maó-Sant Lluis-Punta Prima
Maó - Instituts Bintaufa
1,65 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
Maó - Punta Prima
1,70 €
Sant Lluís - Punta Prima
1,65 €
L93 | Maó-Sant Lluis-Binibèquer
Maó - Instituts Bintaufa
1,65 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
Maó - Binibèquer
1,70 €
Sant Lluís - Binibèquer
1,65 €
L94 | Maó-Binissafúller
Maó - Binissafúller
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,65 €
Sant Lluís - Binissafúller
1,75 €